Środowisko naturalne

Chochołowskie Termy realizują szereg działań na rzecz klimatu, inwestują w infrastrukturę oraz instalacje, które minimalizują wpływ prowadzonej działalności na środowisko naturalne.

Czysta woda i warunki sanitarne

Termy prowadzą zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi. Dzięki wykorzystaniu nanosrebra trójstopniowej dezynfekcji osiągnięto efekt czystej bakteriologicznie, a przede wszystkim zdrowej wody basenowej o znacznie obniżonej dawce podchlorynu sodu. Rozbudowa stacji uzdatniania ograniczyła zrzut zanieczyszczeń do kanalizacji ogólnospławnej.

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Termy promują efektywne zużycie energii i innych zasobów. W roku 2019 spółka znacznie ograniczyła produkcję odpadów w postaci butelek PET dzięki zainstalowaniu na terenie spółki dystrybutorów wody pitnej. 

W spółce wdrożono rozwinięty systemem segregacji odpadów związanych z prowadzoną działalnością, jak również umieszczono na terenie obiektu specjalne pojemniki dla klientów.

Działania w dziedzinie klimatu

Termy prowadzą szereg działań mających na celu przeciwdziałanie degradacji środowiska. Potwierdzeniem realizacji działań w zakresie ochrony środowiska był wdrożony w roku 2019 System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Dzięki wdrożeniu systemu zarządzania środowiskowego na każdym etapie świadczenia usług weryfikowany jest wpływ prowadzonej działalności na środowisko naturalne. 

Spółka dokłada wszelkich starań, aby proces świadczenia usług był jak najbardziej przyjazny dla środowiska, aby wdrażanie nowych usług oparte było o postęp technologiczny, potrzeby klientów oraz oczekiwania społeczne.

Nasze działania