Czysta energia

Chochołowskie Termy realizują cele zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony środowiska poprzez poprawę efektywności energetycznej i zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym spółki.


Spółka swoją działalnością zwiększa wrażliwość klientów na kwestie środowiskowe oraz dzieli się dobrymi praktykami z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

Chochołowskie Termy

Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym spółki to jeden z priorytetów jej działania. Termy produkują energię cieplną z wody geotermalnej wydobywanej odwiertem Chochołów PIG-1 z głębokości 3572 m, dzięki czemu w tym zakresie są firmą zeroemisyjną.

Chochołów PIG-1

Obecne działania projektowe i inwestycyjne mają na celu zwiększenie udziału OZE również w produkcji energii elektrycznej.

Budowa własnej instalacji ORC oraz montaż paneli fotowoltaicznych połączonych z magazynem energii spowoduje, że w najbliższych latach energia elektryczna wykorzystywana przez Termy pochodzić będzie z odnawialnych źródeł energii.

Nasze działania